D-20

Politechnika Wrocławska oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zapraszają nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli akademickich, przedstawicieli administracji samorządowej, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na XIV Konferencję Regionalną pt. „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2017 r.

Konferencja jest forum wymiany doświadczeń edukacyjnych i ma na celu podejmowanie działań na rzecz upowszechniania oraz podnoszenia poziomu wykształcenia uczniów i studentów w zakresie przedmiotów ścisłych.

Szczegółowy program konferencji opublikujemy wkrótce. Już teraz możecie Państwo zarezerwować czas i zarejestrować się na nasze coroczne wydarzenie.

MIEJSCE:
Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8, Wrocław (budynek D-20)

TERMIN:
30 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 10.00-14.30 (rejestracja uczestników od godz. 8.30)

REJESTRACJA elektroniczna trwa do 24 listopada 2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie refundują kosztów przejazdów.

ORGANIZACJA:
Dział Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej
tel. 71 320 42 20, e-mail: przedmiotyscisle@pwr.edu.pl

Koordynatorami merytorycznymi konferencji są dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw., pełnomocnik Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. zapewnienia jakości i Wojciech Małecki, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.