Menu
 
 
 
Strona główna | Program
 
Program XIII Konferencji Regionalnej
„Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach"
2 grudnia 2016 r.


Temat przewodni: O potrzebie innowacyjnego kształcenia uczniów i studentów

CZĘŚĆ PLENARNA (sala 10 AC)
Prowadzenie: dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw., pełnomocnik Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. zapewnienia jakości kształcenia, Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) Politechniki Wrocławskiej
 • 10.00 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic, Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej
 • 10.10 Jak lepiej uczyć matematyki? – prof. Zbigniew Marciniak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 10.40 O potrzebie abstrakcyjnego myślenia – prof. dr hab. Jacek Cichoń, WPPT PWr
 • 11.10 Matura 2016 – wyniki i nowe problemy – Wojciech Małecki, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) we Wrocławiu
 • 11.30 Akademickie Centrum Przedmiotów Technicznych i Ścisłych (AKCEPT) przy Politechnice Wrocławskiej – dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw., WPPT PWr
 • 11.50 Ile potrzeba matematyki, żeby zrozumieć prosty algorytm? – dr hab. Marek Klonowski, prof. nadzw., WPPT PWr
 • 12.00 – 12.20 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ WARSZTATOWA
Matematyka (sala 10 AC)
 • 12.35 Matura z matematyki – analiza trudnych dla zdających problemów – mgr Mieczysław Fałat, OKE we Wrocławiu i prof. dr hab. Jacek Cichoń, WPPT PWr
 • 13.00 Dyskusja

Fizyka (sala 10 D)
 • 12.35 Matura z fizyki – analiza trudnych dla zdających problemów – Dobromiła Szczepaniak, OKE we Wrocławiu
 • 13.05 Oczekiwania w zakresie fizyki wobec kandydatów na studia w PWr – dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw., WPPT PWr
 • 13.25 Turniej Młodych Fizyków – dr Tomasz Greczyło, Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 13.40 Dyskusja
 
Chemia (sala 10 B)
 • 12.35 Matura z chemii – analiza trudnych dla zdających problemów – mgr Jolanta Baldy, OKE we Wrocławiu
 • 13.05 Oczekiwania w zakresie chemii wobec kandydatów na studia w PWr – dr Agnieszka Wojciechowska, Wydział Chemiczny PWr
 • 13.35 Dyskusja

Informatyka (sala 113)
 • 12.35 Matura z informatyki – analiza trudnych dla zdających problemów – mgr Dorota Roman-Jurdzińska, OKE we Wrocławiu
 • 13.05 Oczekiwania w zakresie informatyki wobec kandydatów na studia w PWr – dr hab. Marek Klonowski, prof. nadzw., WPPT PWr
 • 13.35 Dyskusja

Miejsce: Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8, Wrocław

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty